2023/24. ÉVI VASÚTI MENETREND TERVEZETEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE

A magyarországi közszolgáltató vasúttársaságok (MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt.), valamint a Magyar Állam nevében a közszolgáltatásokat megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), továbbá a VPE Kft. Közszolgáltatási Igazgatósága (VPE-KSZI) együttműködésében lezajlott a 2023/2024. évi közforgalmú vasúti menetrendtervezetek társadalmi egyeztetési eljárása, lakossági véleményezése.

A társadalmi egyeztetés célja idén is az volt, hogy a tervezést közvetlenebb formában segítő lakossági észrevételek, javaslatok felmérésre kerüljenek. A 2023/2024. menetrend előkészítése során az észrevételeket – a mindenkori közszolgáltatási tevékenység elvégzéséhez rendelkezésre álló erőforrásokra és a finanszírozási lehetőségekre is tekintettel – a közszolgáltató társaságok, illetve a közszolgáltatás megrendelője egyaránt figyelembe fogják venni.

Az érdeklődők 2023. július 5. és 21. között megtekinthették és véleményezhették a közzétett menetrendi anyagokat. Az észrevételek beérkezésének időbeli lefutását az alábbi linken lévő ábra mutatja be:

Észrevételek megoszlása

A MÁV-START Zrt. szolgáltatási területét érintően 3129, a GYSEV Zrt. szolgáltatási területét érintően 144, tehát összesen 3273 darab észrevétel került feldolgozásra. Ezek közül a nem értelmezhető, illetve a szövegszerűen pontosan megegyező duplikált elemek kiszűrését követően 3035 elem maradt.
A szolgáltató társaságok menetrendi szakterületei ezeket összesítették, megvizsgálták és kiértékelték.
Számos olyan észrevétel érkezett, amelyben több vasútvonalat érintően fogalmaztak meg javaslatokat, így a feldolgozható észrevételek száma a vasútvonalakra leosztást követően: 3591 darab.
Az észrevételek kategorizálása során a több kategóriát érintő észrevételek szétosztásra kerültek valamennyi érintett kategóriához. A feldolgozható észrevételek száma a vasútvonalakra és kategóriákra leosztást követően 5163 darab.

Az észrevételek:
• vármegyénkénti érintettségét az 1. számú melléklet
• a vasútvonalak közötti megoszlását a 2. számú melléklet
• az észrevételek kategóriákra bontott számát a 3. számú melléklet
• az észrevételek vonalakra és kategóriákra bontott számát a 4. számú melléklet szerinti ábrák mutatják be.

 

A vasúttársaságok (MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt.), az Építési és Közlekedési Minisztérium és a VPE Kft., ezúton köszöni a vasúti menetrend-tervezetek véleményezésében részt vevőknek, hogy javaslataikkal hozzájárulnak a közlekedési szolgáltatások optimalizálásához.